Jolanda de Jong is Structure Your Art en is am bi ti eus - eerzuchtig - ijverig - vol ambitie - en thou si ast - geestdriftig - ge dre ven door innerlijke drang geleid - in spi ra tie - onmiddellijke behoefte zich muzikaal of artistiek uit te willen drukken - daarbij gelijktijdig optredende ambachtelijke bekwaamheid en vaardigheid om die behoefte te kunnen vervullen - pas sie - vol overgave - met grote inzet - trots - zelfbewustheid - eergevoel - sterk gevoel van zelfrespect - door innerlijke drang geleid

(c) Niels Leijgraaf Fotografie

“Theater is mijn passie, mijn leven en mijn inspiratie. Ik vind het geweldig om met mensen samen iets op te zetten. Daarbij zorg ik voor cohesie en enthousiasme binnen een groep en voor een resultaat waar iedereen trots op is. Mijn streven is er op gericht mensen te raken en zelf ook geraakt te worden. Het mooiste is als ik mensen voldoende ruimte kan geven om hun grenzen verleggen en ze te laten zien en ervaren wat ze allemaal kunnen, waar hun talent zit en hoe ze dat talent in kunnen zetten.”

(c) Fieke VosOver Jolanda

 

Jolanda is dramadocent op het Montessori College in Aerdenhout en artistiek leider en regisseur van theatergroep Curtains-Up uit Utrecht. Daarnaast geeft ze als vakleerkracht workshops en dramalessen (o.a. op BSO’s, opleidingen en bedrijven).

Jolanda de Jong (1978, Maastricht) volgde verschillende dans- en theatercursussen, zangles en saxofoonlessen. Na de vooropleiding aan Toneelacademie Maastricht, startte ze in 1999 met de studie theater-, film- en televisiewetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Daar studeerde ze in 2006 af als theaterwetenschapper en dramaturg met als onderzoeksonderwerp het dynamisch ruimtegebruik in Griekse tragedies in Nederland. 

Tijdens haar studie aan de Universiteit begeleidde Jolanda studenten Theaterpracticum en werkte ze als regisseur o.a. aan haar derdejaars profielproductie “Medea Through a mirror” (een Engelse bewerking van de Griekse tragedie aangevuld met moderne muziek). Daarnaast volbracht ze haar stage aan het Theater Instituut Nederland in Amsterdam. Ook nam ze deel aan verschillende internationale congressen over empathie en emotie in de vertelkunde (psychonarratology) in Duitsland en over de opvoeringstendens van Griekse tragedies in Griekenland. In het verleden was Jolanda o.a. actrice en (koor)zangeres in verschillende (theater)producties en regisseur van verschillende koren.

Volledige biografie